V několika oddílech jsou zde k dispozici informativní texty z oblasti, na niž se zaměřuje práce Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Studie a texty
   Ostatní tradice & další témata
     Poradenství
Pojem sektářství v kontextu psychologie náboženství
Download
Poradenství pro odpadlíky
Download
Změňte nejdřív sebe
Download